Jesus (Luke 2:8-21)

Sermon by Pastor Casey McCall

1. Good News for Nobodies (v. 8-12)

2. Good News in Heaven (v. 13-14)

3. Good News Demands Response (v. 15-21)

By | 2019-12-16T02:23:34+00:00 December 16th, 2019|Casey McCall, He Shall Be Called..., Luke|